Geopark Skåne

vid kanten av en kontinent
 

Skånes geologi och besöksmål

På den här kartan finns olika typer av geologiska besöksmål i Skåne. Pilarna ska visa precis till lokalen, men återkoppla gärna om något inte stämmer. Alla texter och bilder är Geopark Skånes om inget annat anges.


Faktablad

I samarbete med Geologiska institutionen på Lunds Universitet gör vi faktablad om skånsk geologi. De hittar du här!


 Geologiska utflykter

Vill du ha tips om geologiska utflyktsmål kan du titta här.