Geopark Skåne

vid kanten av en kontinent
 

Nätverket Geoforum Skåne


I Skåne finns många aktörer som på olika sätt jobbar med att popularisera och föra ut kunskaper om geologi och om kulturarvet och landskapet kopplat till geologi och georesurser. Nu har vi samlat oss i ett nätverk där vi kan sprida information om våra aktiviteter och evenemang, där vi lär oss mer om varandra, om vad vi gör och om geologin i Skåne. Vi samlar företagare, föreningar, muséer, institutioner och andra.

Vi har också startat en ekonomisk förening där några av nätverksmedlemmarna är med. Vi blir gärna fler!

Vår logga består av två dinosauriefotspår som hittades i lera från juratiden i Vallåkra.

Känner du att du borde vara med? Kontaka oss gärna via e-post.

Tack för ditt intresse!